COACHEN IN CORONATIJD

Ben je al dat nieuws over Corona ook beu ?


Misschien heb je dan niet veel zin om dit te lezen, maar kort toch wel enkele bedenkingen en praktische zaken : 


We horen quasi dagelijks over de evoluties en de effecten van Corona. Eén van de heel belangrijke zaken is het effect op onze geestelijke gezondheid. Onze veerkracht wordt zwaar op de proef gesteld; de omstandigheden verhogen de draaglast  en deze laatste vormt een ernstige bedreiging voor onze draagkracht. Fijn dat de overheid plannen heeft om geld te investeren in psychosociale ondersteuning en therapie. Het is mijn stelligste overtuiging dat wij hier als personal coaches een voorname rol in kunnen opnemen : hij of zij stimuleren om met een positieve blik richting toekomst te kijken, en dat uiteraard Coronaproof.


Daarbij denk ik ook heel speciaal aan de studenten. Voor hen wil ik graag iets speciaals trachten te doen.


We gaan ons houden aan de regels inzake Corona; gesprekken doen we liefst face to face, maar gaan we voorlopig via videogesprek doen; geen nood, geen reden om uit te stellen; komt allemaal goed.


Alvast toch nog deze tip : focus niet op wat niet kan, wel op wat wél kan.